ကျောင်းသားကျောင်းသူ(၁၃)ဦးအား စီးပွားရေးပညာချွန်ဆု ချီးမြှင့်ခြင်း